Analyse

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband de informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd en overzichtelijk weergeven.

In het derde jaar van mijn opleiding heb ik meegewerkt aan het businessproject, voor het businessproject hebben mijn collega’s en ik een analyse gemaakt. Tijdens dit project heb ik een adviserende rol opgenomen, onze opdracht bestond eruit om het netwerkdesign van VZW Den Brand uit te werken. Door de medewerkers van de VZW gerichte vragen te stellen konden we achterhalen wat juist het probleem was, zo kon ik samen met mijn team werken aan een concrete oplossing.

Voor VZW Den Brand waren verschillende oplossingen mogelijk, voor de ideale oplossing moest er rekening gehouden worden met het budget, tijd en de beperkte IT-kennis binnen de VZW. Samen met mijn collega’s heb ik een aantal oplossingen onderzocht en vergeleken met elkaar. Deze vergelijkingen hebben wij verwerkt tot een analyse van het probleem. Met deze analyse kon de VZW een gefundeerde keuze maken wat voor hun de beste oplossing was.

Het PHP-Project is een voorbeeld van de manier waarop ik analyseer. Ik gebruik bijvoorbeeld UML 2.0 om mijn analyses te ondersteunen. Na de eerste analyse heb ik samen met mijn collega’s een prototype gemaakt. Voor de opdrachtgever was dit een eerste visueel beeld van hoe wij de applicatie zagen. Door dit te doen kon de opdrachtgever nog wijzigingen aanbrengen, en had ik een beter beeld over hoe de opdrachtgever de applicatie zelf zag.

Voordat ik de oplossingen in productie zet stel ik verschillende testscenario’s op. Deze testscenario’s gebruik ik om af te toetsen of het gewenste resultaat behaald is. Tijdens mijn stage bij Uptime heb ik samen met mijn collega verschillende testscenario’s gemaakt. Met deze testscenario’s was het mogelijk om verschillende toestellen met elkaar te vergelijken. Het resultaat ziet u terug in mijn eindwerk “De netwerkbeveiliging van morgen”.

Conclusie

Nadat ik alle informatie verzameld heb, analyseer ik deze met gestandaardiseerde normen zoals UML 2.0 op deze manier kunnen zowel mijn collega’s als ik de diagrammen begrijpen en worden communicatiefouten voorkomen.

Zelf moet ik nog werken aan het maken van juiste keuzes voor projecten op lange termijn, vooral het houden aan een planning blijkt een moeilijke oefening te zijn. Daarnaast wil ik andere adviseren en helpen bij het opstellen van testprocedures.

Werkstukken

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

Comments are closed.