Gegevens behandelen

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband gegevens verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen, zodanig dat deze op een correcte en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden opgevraagd.

Tijdens mijn opleiding tot een “Bachelor in de Toegepaste Informatica” is dit voor mij een van de belangrijkste zaken geweest. Voor het verzamelen van gegevens is het internet voor mij de grootste bron van informatie, daarnaast maak ik ook gebruik van tijdschriften, boeken en mondelinge contacten.

Voor het PHP-project hebben mijn collega’s en ik samen een analyse gemaakt. Deze analyse kwam tot stand na verschillende gesprekken met de opdrachtgever. Zo kon ik de nodige informatie verzamelen, ook de informatie die voor opdrachtgever vanzelfsprekend vond. Dit deed ik door afwisselend open en gesloten vragen te stellen. Als tweede voorbeeld heb ik het analyse patroon dat ik onderzocht heb voor systeemanalyse. Dit patroon heb ik geanalyseerd en beschreven, hiervoor gebruikte ik voornamelijk het internet, daarna stelde ik dit dan  voor aan mijn medestudenten.

Het PHP-project is in verschillende fasen verlopen. De eerste fase van dit project was het verzamelen van gegevens, daarna ben ik overgegaan tot het modelleren van deze gegevens. Om deze gegevens te modelleren hebben mijn collega’s en ik gebruik gemaakt van UML 2.0. Op deze manier kan iedereen de gegevens begrijpen en ontstond er geen verwarringen tussen de teamleden.

Ik zorg ervoor dat de gegevens op een gestructureerde met elkaar gekoppeld worden. In het derde jaar hebben mijn collega en  ik samen  een “chatroom” in ASP ontwikkeld. Nadat wij alle gegevens hadden gevonden, heb ik deze in een databasemodel omgezet, zo kunnen we alle gegevens bewaren die nodig zijn. Bijvoorbeeld een gebruiker kan zich registeren op de “chatroom” om zo te kunnen deelnemen aan de verschillende chatsessies.

Voor mijn collega’s maak ik de nodige gegevens beschikbaar. Ik zorg ervoor dat ze altijd toegang hebben tot deze gegevens, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een fileserver. Daarnaast zorg ik ervoor dat deze gegevens op een veilige en redundante manier worden opgeslagen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een back-up plan en/of een RAID configuratie. Deze gegevens maak ik vervolgens beschikbaar via een beveiligde verbinding over VPN. Zo kunnen de gebruikers inloggen op een lokaal netwerk en de nodige bestanden downloaden.

Conclusie

Ik verzamel gegevens, modelleer en leg verbanden, daarna stel ik ze ter beschikking aan de personen die recht hebben op deze gegevens. Ik wil vooral nog werken aan de manier waarop ik gegevens documenteer. Ik merk dat ik vaak te laat begin met het documenteren waardoor ik een deel van de oplossing mis.

Werkstukken

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

Comments are closed.