Kwalitatief handelen

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica streeft naar kwaliteitsvolle taakuitvoering zodanig dat het resultaat voldoet aan de eisen van een steeds wisselende economische en maatschappelijke omgeving.

Kwaliteit is voor mij van groot belang, van het begin tot het einde van de opdracht lever ik steeds kwaliteit van het hoogste niveau. Zelfs als het om kleinere opdrachten gaat voorzie ik steeds de nodige opmaak aan mijn documenten, mails, mondelinge communicatie, enz. Voor mijn stage heb ik een eindwerk geschreven over de “Netwerkbeveiliging van morgen”. Dit eindwerk is geschreven conform de stijlwijzer van de Katholieke Hogeschool Kempen. Daarnaast respecteer ik het embargo dat deze mensen hebben op dit eindwerk.

Als weekendwerk heb ik een lange tijd bij een hosting bedrijf het server beheer gedaan, hier moest ik op een doordachte en zelfstandige manier de servers in optimale conditie houden. Dit deed ik door bijvoorbeeld een database te maken waarin alle gegevens, alle voorvallen en alle problemen met de server genoteerd stonden. Op deze manier kon ik bij een probleem de geschiedenis van de server opvragen en zien of er al een dergelijk probleem zich had voorgedaan , zo kon ik problemen zo snel mogelijk lokaliseren en oplossen.

In het tweede jaar van de opleiding hebben mijn collega’s en ik samen aan een PHP-project gewerkt, deze oplossing hebben wij zo flexibel en gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Bij dit project heb ik een groot deel van het beheerperspaneel geschreven (waaronder de upload functie). Door gebruik te maken van klassen en objecten kan het systeem gemakkelijk uitgebreid worden en door overal de nodige commentaar te voorzien konden mijn collega’s steeds begrijpen hoe en waarom ik iets programmeerde, zo konden zij de code indien nodig gemakkelijk aanpassen. Daarnaast moesten wij ons houden aan een heel deel spel regels, deze regels definieerden wat een bepaalde student wel en niet mocht combineren. Deze regels hebben wij dan ook voorzien in ons systeem.

Voor mijn weekendwerk ben ik meermaals met klanten in contact geweest, hier moest ik steeds hun privacy respecteren en handelen conform de wetgeving en toch rekening houden met de bedrijfseconomische context, daarnaast heb ik een project geprogrammeerd voor ons DNS systeem, dit systeem heeft als doel het registreren van domeinnamen. Ook hier moest ik rekening houden met de privacy, kosten, BTW, wetgeving, enzovoort.

Voor VZW Den Brand heb ik een analyse gemaakt samen met mijn collega’s over de verschillende manieren waarop zij een netwerk konden opzetten waardoor al hun vestigingen met elkaar verbonden waren. Hier heb ik rekening moeten houden met de budgettaire beperkingen. Ook de voor en nadelen van en bepaalde goedkopere of duurdere oplossing te nemen. In het advies dat ik de VZW gegeven heb staat dan ook een grondige afweging tussen de verschillende opties. Zo kon de VZW meteen zien wat zij belangrijk vonden en wat volgens mijn collega’s en mij belangrijk was

Conclusie
Kwalitatief handelen is iets wat op vele manieren geïnterpreteerd kan worden. Enerzijds is het resultaat voor de klant altijd het belangrijkste, anderzijds moet je ook rekening houden met de budgetten en de extra economische waarde, ook de tevredenheid van de klant en de tijd die je hieraan spendeert is belangrijk. De balans hiertussen is iets wat enorm moeilijk is. De klant wil namelijk altijd zoveel mogelijke waarde voor zijn geld. Dit is iets waaraan ik nog verder moet werken om hier de juiste balans te zoeken. Daarnaast wil ik anderen ook helpen bij het maken van flexibele oplossingen.

Werkstukken

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

Comments are closed.