Oplossingen uitwerken

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband voor de organisatie nieuwe IT-oplossingen uitwerken, zodanig dat de opdrachtgever tevreden blijft.

Als ik aan een nieuw project begin ga ik eerst uitzoeken of iemand een dergelijk project heeft voltooid, zo zie ik snel of er knelpunten of problemen waren, deze informatie kan ik gebruiken om mijn eigen project vlotter te laten verlopen.

In het tweede jaar van mijn opleiding heb ik samen met mijn collega’s een project in PHP geprogrammeerd. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van object georiënteerd programmeren. Zo konden we functionaliteiten indien nodig gemakkelijk aanpassen en de objecten voor andere projecten gebruiken. Na elke kleine functionaliteit die ik programmeerde volgde er uitvoerige testen. Voor dit project heb ik bijvoorbeeld de upload functionaliteit voorzien, bij elke kleine verandering voerde ik de nodige testen uit om te controleren of er niets van de werking verloren ging, deze pagina kon verschillende csv-lijsten tegelijk afhandelen. Tijdens het programmeren voorzag ik ook de nodige documentatie, zo konden mijn collega’s begrijpen wat de code juist deed. Na deze functionaliteit heb ik nog een aantal kleinere implementaties gedaan. Op het einde van het project heb ik mij bezig gehouden met het zoeken van fouten en deze op te lossen.

Voor het businessproject hebben mijn collega’s en ik een advies opgesteld over wat voor netwerkdesign bij VZW Den Brand het beste paste. Dit advies was aan verschillende voorwaarden verbonden. Zo waren de financiële middelen van de VZW, daarnaast was het voor de VZW belangrijk dat het een oplossing voor lange termijn was en beheersbaar met beperkte IT-kennis. Aan het begin van dit project was het niet duidelijk wat de uitkomst juist moest zijn, na enkele gesprekken met de VZW bleek dat ze een oplossing nodig hadden om de communicatie tussen verschillende vestigingen mogelijk te maken. De oplossing die wij voorstelde hebben wij dan ook grondig gedocumenteerd in een rapport, op basis van dit rapport kon de VZW een goede keuze maken over de oplossing die het beste bij hen past.

Nadat ik een oplossing gevonden heb documenteer ik deze zodat andere informatici dit kunnen gebruiken. Zo heb ik mijn online blog waar ik “tutorials” schrijf over de oplossingen die ikzelf implementeer. Zo leg ik uit hoe je een Debian server in RAID 1 kan installeren met MDADM, ook heb ik er een review geschreven over de Astaro Security Gateway. Deze gateway zorgt ervoor dat mijn prive netwerk een stuk veiliger is.

Ik probeer anderen aan te zetten om zelf onderzoek te doen naar nieuwe technologieën. Tijdens mijn stage heb ik onderzoek gedaan naar een “security gateway” genaamd Astaro. Omdat ik dit een zodanig fantastisch product vond heb ik twee medestudenten de tip gegeven om hier ook eens naar te kijken. Beide studenten hebben intussen de Astaro thuis draaien.

Conclusie

Ik maak nog te weinig gebruik van gestandaardiseerde testen, ik test mijn oplossingen wel maar op een niet gestructureerde manier, waardoor het nut van testen soms verloren gaat. Tijdens mijn stage heb ik hier op gelet en hebben mijn collega en ik gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen om de security gateways met elkaar te vergelijken.
Als ik een programma programmeer houd ik rekening met de wensen van de opdrachtgever, daarnaast zorg ik ervoor dat het programma gedocumenteerd is zodat ook andere programmeurs de code begrijpen. Soms begin ik nog te laat met het documenteren van mijn oplossingen, vooral als dit gaat om oplossingen die ik gevonden heb met Linux, vaak komt dit doordat ik zelf verschillende paden moet proberen eer ik de oplossing vind. Als ik een programma schrijf voor een klant maak ik het programma zo gebruiksvriendelijk als mogelijk, ik luister ook naar de feedback die de klant geeft om het programma te verbeteren.

Werkstukken

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

Comments are closed.