Projectmatig werken

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica is in staat om een opdracht op een projectmatige wijze aan te pakken, zodanig dat de planningen gerespecteerd worden.

Eender welk project, groot of klein, waaraan ik begin splits ik op in kleine deelprojecten of doelstellingen zo zorg ik ervoor dat projecten een duidelijke “roadmap” of agenda hebben. Gebruikers kunnen zo zien wanneer een bepaalde functionaliteit geïmplementeerd zal worden. Voor projecten op lange termijn maak ik gebruik van een “PVA” (plan van aanpak) , op deze manier weten zowel ik als de opdrachtgever wat te verwachten.

Het eerste grotere project waaraan ik heb meegewerkt, was het PHP project in het tweede jaar van mijn opleiding. In dit project hebben we verschillende doelstellingen gehad. Zo zijn we eerst begonnen met het analyseren van de opdracht. Nadat de analyse klaar was zijn we overgegaan tot het programmeren van de applicatie. Het programmeren zelf werd ook opgedeeld in verschillende doelstellingen. Zo kon ik altijd zien of ik op schema was en ervoor zorgen dat de applicatie op tijd klaar was.

Tijdens mijn stage heb ik gebruik gemaakt van een PVA  om een duidelijke doestelling te creëren. Dankzij dit PVA wisten zowel ik als de stagebegeleiders wat er wanneer klaar zou zijn. Zo hadden wij bijvoorbeeld afgesproken om elke 3 tot 4 weken een presentatie te geven over de voorruitgang. Het tweede voordeel van dit PVA is een manier om mijzelf te controleren of ik mijn deadlines haal.

Het grootste project op de stage na, of hetgeen de meeste externe belangen was het businessproject. Ook voor dit project hebben mijn collega’s en ik een PVA opgesteld. Dit PVA zorgde ervoor dat iedereen wist wat onze doelstellingen waren en hoe we dit gingen aanpakken. Als teamleider was het mijn verantwoordelijkheid dat het project op tijd klaar was, dit deed ik door nauwkeurig op te volgen dat niemand zijn deadlines miste. Ik hield daarbij wel rekening met de capaciteiten en interesses van mijn teamleden, zo zorgde ik ervoor dat iedereen zo vaak mogelijk kon onderzoeken wat zij zelf het interessantste vonden. Elke week organiseerde ik een vergadering waarop de voorruitgang en knelpunten besproken werden.

Als weekendwerk heb ik twee jaar lang gewerkt als systeembeheerder, hier beheerde ik verschillende servers. Op deze twee jaar tijd heb ik verschillende migraties naar verschillende omgevingen meegemaakt. Zo heb ik een migratie gedaan tussen verschillende datacenters. Hierbij heb ik als systeembeheerder mijn verantwoordelijkheid opgenomen om de hinder voor onze klanten tot een minimum te beperken. Momenteel ben ik ook bezig met een laatste migratie tussen twee datacenters, hierbij ondersteun ik mijn collega die mij zal vervangen doorheen deze migratie.

Conclusie

Het werken in team is iets wat ik altijd graag gedaan heb, binnen een team neem ik meestal de rol van teamleider op, toch kan ik indien nodig ook een andere rol opnemen. Ik ga er vanuit dat diegene met het meeste ervaring en de meeste kennis over het onderwerp de rol van teamleider opzich opneemt. Zo heb ik tijdens het businessproject ook de rol van teamleider op mij genomen voor het tweede deel van de opdracht.

Werkstukken

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

Comments are closed.