Afstudeerportfolio

Posted in Project & Portfolio on May 12th, 2011 by yokke

Welkom op mijn portfolio. Mijn naam is Yorkim Parmentier, de afgelopen drie jaar heb ik aan de Katholieke Hogeschool Kempen een opleiding tot een Bachelor in de Toegepaste Informatica gevolgd. Tijdens deze opleiding heb ik alle competenties verworven die een “Bachelor in de Toegepaste Informatica” nodig heeft, dit bewijs ik door allerlei werkstukken die ik de afgelopen jaren gemaakt heb hier in dit portfolio samen te tonen.

In dit portfolio behandel ik acht verschillende competenties, elk van deze competenties ondersteun ik met de nodige bewijzen.

Voor vragen kan u altijd terecht op info@yorkim.be of kunt u mijn Curriculum Vitae downloaden

http://linkedin.com/in/yorkim
http://twitter.com/#!/trIx0r
http://www.yorkim.be

De beste werken van Yorkim Parmentier

Posted in Project & Portfolio on May 12th, 2011 by yokke

De afgelopen drie jaar heb ik aan de Katholieke Hogeschool Kempen een opleiding tot een Bachelor in de Toegepaste Informatica gevolgd. Tijdens deze opleiding heb ik aan verschillende projecten deelgenomen. Enkele van deze projecten die ik beschouw als mijn beste werken tijdens deze periode stel ik hier voor.

In het tweede jaar van de opleiding heb ik in team gewerkt aan het PHP Project, in dit project heb ik mij vooral geconsenteerd op de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker.
2TI Analyse PHP-project

Tijdens het derde jaar van de opleiding heb ik samen met mijn collega’s gewerkt aan een project voor VZW Den Brand, voor dit project hebben wij een netwerkoplossing bedacht, deze oplossing hebben wij gedocumenteerd en in analysevorm afgegeven. Zo kon de VZW Zelf zien wat voor hun de beste oplossing was.
3TI Businessproject VZW Den Brand

Het laatste project dat ik gemaakt heb tijdens mijn opleiding is mijn eindwerk. Dit eindwerk heb ik geschreven rond mijn stage die ik bij Neoria heb gedaan . Tijdens deze periode heb ik de kans gekregen om onderzoek te doen naar de netwerkbeveiliging van morgen. Het resultaat ziet u hier in dit eindwerk.
3TI De netwerkbeveiliging van morgen

Andere projecten

Ook buiten het school heb ik verschillende projecten gedaan, zo ben ik twee jaar lang de systeembeheerder geweest bij een hosting bedrijf. Daarnaast heb ik voor dit bedrijf ook een dns-panel geschreven.

Deze werkstukken zijn enkel zichtbaar indien u ingelogd bent via het TOLEDO+ Platform. Indien u deze werkstukken wilt bezien kan u altijd mailen naar info@yorkim.be

 

Gegevens behandelen

Posted in 1.Gegevens behandelen, Project & Portfolio on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband gegevens verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen, zodanig dat deze op een correcte en gebruiksvriendelijke manier kunnen worden opgevraagd.

Continue reading “Gegevens behandelen” »

Analyse

Posted in 2.Analyse on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband de informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd en overzichtelijk weergeven.

Continue reading “Analyse” »

Oplossingen uitwerken

Posted in 3.Oplossingen uitwerken on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband voor de organisatie nieuwe IT-oplossingen uitwerken, zodanig dat de opdrachtgever tevreden blijft.

Continue reading “Oplossingen uitwerken” »

Beheren

Posted in 4.Beheren on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan onder begeleiding, zelfstandig en eventueel in teamverband op een adequate wijze IT-oplossingen configureren, beveiligen en aanpassen, zodanig dat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoeften van de organisatie.

Continue reading “Beheren” »

Projectmatig werken

Posted in 5.Projectmatig werken on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica is in staat om een opdracht op een projectmatige wijze aan te pakken, zodanig dat de planningen gerespecteerd worden.

Continue reading “Projectmatig werken” »

Communiceren

Posted in 6.Communiceren on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan mondeling en schriftelijk communiceren met alle betrokkenen, zodanig dat hij/zij zijn/haar gesprekspartners correct begrijpt en zijn/haar boodschappen helder overkomen.

Continue reading “Communiceren” »

Eigen gedrag aanpassen

Posted in 7.Eigen gedrag on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica is in staat om over het eigen gedrag te reflecteren en op basis daarvan het aan te passen zodanig dat hij/zij in wisselende omstandigheden optimaal kan functioneren.

Continue reading “Eigen gedrag aanpassen” »

Kwalitatief handelen

Posted in 8.Kwalitatief Handelen on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica streeft naar kwaliteitsvolle taakuitvoering zodanig dat het resultaat voldoet aan de eisen van een steeds wisselende economische en maatschappelijke omgeving.

Continue reading “Kwalitatief handelen” »