Communiceren

Posted in 6.Communiceren on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica kan mondeling en schriftelijk communiceren met alle betrokkenen, zodanig dat hij/zij zijn/haar gesprekspartners correct begrijpt en zijn/haar boodschappen helder overkomen.

Continue reading “Communiceren” »