Eigen gedrag aanpassen

Posted in 7.Eigen gedrag on May 12th, 2011 by yokke

Een Bachelor in de Toegepaste Informatica is in staat om over het eigen gedrag te reflecteren en op basis daarvan het aan te passen zodanig dat hij/zij in wisselende omstandigheden optimaal kan functioneren.

Continue reading “Eigen gedrag aanpassen” »